Kuru Göz

 Anasayfa Kuru Göz
Kuru Göz Hakkında Genel Bilgiler

Normalde, göz, gözyaşı ile sürekli yıkanır. Gözyaşı, gözün nemli ve rahat kalmasını sağlar. Bazen gözyaşı yeterli miktarda üretilemez. Bazen de gözyaşı kalitesi bozulmuştur gözü yeterince ıslatamaz . Bu durum “kuru göz” olarak bilinir. Halk arasında bu rahatsızlığa göz kuruluğu denir. Gözlerimizde gözyaşı üretimi için iki yöntem mevcuttur. İlki devamlı olarak göz ıslanmasını sağlayan yavaş ve sabit gözyaşı salınımı ikincisi ise ağlama, göze yabancı cisim kaçması, kirpik batması, soğuk hava ve rüzgarla temas, burun içini tahriş eden olaylar, nezle,grip veya gözün iltihaplanması durumlarında refleks yolla, fazla miktarda olan salgılamadır.ilginç bir durumdur ki gözdeki kuruluk refleks yolla, yaşarmaya sebep olabilir. Kontakt lens kullanımı gözyaşının yoğunluğunu arttırabilir.

Göz Kuruluğu Belirtileri Nelerdir


 • Yanma ve batma hissi
 • Göz içinde ve çevresinde mukus iplikleri(yapışkan bir akıntı)
 • Kızarıklık,
 • Aşırı yaşarma,yorgunluk hissi
 • Kontakt lens kullanırken rahatsızlık hissi.
  Kuru Gözün ( Göz Kuruluğu ) Sebepleri Nelerdir?
  Normalde, yaşlandıkça zaten gözyaşı miktarımız azalır. Menapoz sonrası ve yaşlı kadınlarda kuru göz görülme sıklığı daha artar. Bununla birlikte, erkeklerde ve kadınlarda her yaşta görülmesi mümkündür. A vitamini eksikliğine bağlı kuru göz çok nadirdir ve özellikle de gelişmemiş ülkelerde gözlenir.
  Kuru göz, başka problemlerle de ilişkili olarak da ortaya çıkabilir. Örneğin göz kuruluğuile birlikte ağız kuruluğu ve eklem ağrıları mevcut ise Sjögren sendromundan süphelenilebilir. Bazı romatizmal hastalıklar gözyaşı salgısında azalmaya yol açabilir. Bazı ilaçlar da gözyaşı salınımını azaltarak kuru göz neden olabilirler.
  Bu İlaçlar;
 • diüretikler;
 • beta-blokörler;
 • antihistaminikler;
  Eğer bu tedavilerin kullanılması zorunlu ise hastaya suni gözyaşı damlaları ilave edilebilir.


  Kuru gözü olan insanlar, göz damlalarının toksik yan etkilerine daha yatkındırlar. Bazı suni gözyaşı damlalaları içinde bulunan koruyucu(prezervan) maddeler gözü irrite edebilir.Bu durumda koruyucu madde içermeyen damlalar kullanılabilir.

  Unutulmamalıdır ki!

  Göz kuruluğu ve kuru göz rahatsızlığı tedavisi Rize Göz'de bütün anlaşmalı olarak yapılmaktadır. Hemen randevunuzu alabilirsiniz.