Katarakt

 Anasayfa Katarakt
Katarakt Hakkında Genel Bilgiler ve tedavisi.

Katarakt, gözün doğal merceğin saydamlığını kaybetmesi ve buna bağlı olarak görme azalmasıdır. Kataraktın en önemli nedeni yaşlılıktır ancak travma veya geçirilmiş göz cerrahisi sonrası ya da üveit, göz tansiyonu gibi diğer göz hastalıklarına ikincil olarak da gelişebilir. Katarakt, bebeklik ve çocukluk çağında da görülebilir. Saydamlığını kaybeden lens opaklaşır, rengi koyulaşır ve hastanın görmesi giderek düşer. Kataraktta en belirgin belirti görmenin azalmasıdır. Bunun dışında görüntülerde yansımalar ve dağılmalar görülebilir. Katarakt dünyada tedavi edilebilen körlük nedenlerinin başında gelmektedir. Kataraktın ilaçla tedavisi mevcut değildir. Tek tedavi seçeneği cerrahidir. Günümüz katarakt cerrahisinde alınan sonuçlar çok etkileyicidir. Katarakt cerrahisinde uygulanan modern yöntem fakoemülsifikasyondur. Fakoemülsifikasyon yönteminde kataraktlı lens fakoemülsifikasyon yöntemi ile ultrason enerjisi kullanılarak alınır ve hastanın gözüne yapay göz içi mercek takılır. Hastalarımızın hepsine Amerika’dan ithal FDA ( Amerikan İlaç ve Gıda Kurumu) tarafından onaylı göz içi mercekleri kullanılmaktadır. Ameliyat dikişsizdir ve sadece damla ile uyuşturma yapılır. Hasta ameliyattan hemen sonra iyi görmeye başlar. İyileşme süreci çok kısadır. Hasta ertesi gün işine dönebilir.

Multifokal Göz İçi Lensler: Katarakt ameliyatı sırasında yerleştirilen göz içi mercekler normalde tek odaklıdır. Merceğin numarası uzağı iyi görmek için ayarlanmışsa, yakını iyi görmek için gözlük kullanmak gerekir. Multifokal göz içi mercekler çok odaklıdır ve standart merceklerin yerine kullanılması durumunda uzakta ve yakında iyi görüş sağlar. Kataraktı oluşmamış fakat yüksek kırma kusuru olan kişilerde de fakoemülsifikasyon sonrası multifokal göz içi mercekler koyularak uzak ve yakın iyi görüş sağlanabilir.

Laser tedavisi, gözün kırma kusurlarında uygulanan en son tedavi yöntemlerindendir. Daha önceleri tedavisi çok zor hatta imkansız olarak görülen birçok rahatsızlık, şu an laser tedavisi ile iyileştirilebilmektedir. Gerek kurulum maliyeti, gerekse uzmanlık gerektiren uygulama şartlarından dolayı laser tedavi bölümlerinin, her sağlık biriminde bulunması zordur. Kurum olarak, sizlere en modern tedavi yöntemlerini sunmak için yola çıktık. Hastanemizin 21. yüzyılın modern laserle tedavi yöntemleri ve bu işi ustalıkla gerçekleştiren doktorlarımız 7 gün 24 saat hizmetinizdedir.Tüm laser işlemleri, bekleme salonunda bulunan plazma televizyonlardan canlı olarak izlenebilmektedir. En önemli noktalardan biri de laser tedavisine uygun olmayan adayların (örneğin, korneanın ince olduğu durumlarda), hastanemizde bulunan en modern tanı araçları ile teşhis edilerek; laser tedavisinin bu hastalara uygulanmamasıdır.

LASIK adını Laser Assisted In Situ Keratomileusis (laser yardımı ile korneanın şekillendirilmesi) tanımlamasının baş harflerinden alır. LASIK yönteminde kornea tabakası excimer laser ile kişinin mevcut kırma kusurunu ortadan kaldıracak şekilde kalıcı olarak yeniden şekillendirilir. Yapılan bilimsel araştırmalarda LASIK yöntemi miyopi tedavisinde -12 diyoptriye kadar, hipermetropi tedavisinde +6 diyoptriye kadar ve astigmatizma tedavisinde ise 6 diyoptriye kadar güvenli bulunmuştur. Bununla beraber her kişinin kendi göz yapısına bağlı olarak tedavi edilebilecek maksimum kırma kusuru derecesi farklıdır. Yeditepe Üniversitesi Göz Merkezi'nde excimer laser tedavisi kendi sınıfının en yeni ve en gelişmiş cihazı ile uygulanmaktadır. İşlem esnasında göz, damla ile uyuşturulur ve hiç bir ağrı duyulmaz. İşlem, 5 dakikada tamamlanır. Hasta evine gözü açık bir şekilde gider, göze bandaj uygulanmaz. Kişi ertesi gün rahatlıkla işbaşı yapabilir.

Merkezimizde Verilen Hizmetler

  • 1
  • Katarakt Tanı ve Tedavisi
  • 2
  • Biometri ile Göz Merceği Ölüçü
  • 3
  • Fakoemülsifikasyon ile Sütürsüz Katarakt Ameliyatı
  • 4
  • YAG Lazer Kapsülotomi
Unutulmamalıdır ki!

Göz tembelliğini yenebilmek için, göz doktorunun önerisi doğrultusunda mümkün olan en kısa zamanda ameliyat yapılmalıdır.